Profesionální bezpečné kácení a řez stromů 

Arboristika, neboli odborná péče o dřeviny a rizikové kácení stromů je naší dlouholetou činností. Působíme především v oblasti středočeského kraje, Prahy, Kladna a okolí. Staráme se o zdravotní stav velkých stromů ve městech a obcích, v parcích, o památné stromy, aleje v krajině, na hřbitovech, ale také v zahradách. Provádíme rizikové kácení stromů, redukce stromů, zkracování větví.

Stromolezectví je činnost připomínající horolezectví ve větvích. Arborista kácí stromy v rizikovém prostředí. Rizikové kácení stromů je tedy takové, kde stromy rostou obvykle v blízkosti domů či přímo nad objektem nebo jinou stavbou, v blízkosti památek nebo silnic, které nesmí být poškozeny během kácení stromu. Postupně kácené části jsou navazovány na lano a následně pomocí soustavy kotvících prostředků kontrolovaně spouštěny na určené místo.

Naše hlavní činnost

                                      Rizikové kácení a redukce stromů, zkracování větví

RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ

Jakýkoli, třeba i velký strom ve velmi omezeném prostoru dokážeme speciální lanovou technikou bezpečně postupně rozebrat tak aby nedošlo k jakékoli škodě na majetku našich zákazníků.

Stejně tak dokážeme strom bezpečně položit do určeného prostoru.

Dřevo zpracujeme dle přání zákazníka, provádíme i jeho odvoz, odvoz větví a kompletní úklid místa.

ŘEZ STROMŮ


Bezpečnostní řez

Po jeho provedení nebude strom svoje okolí ohrožovat pádem suché nebo zlomené větve.


Zdravotní řez

Kromě bezpečnosti tímto řezem ještě podpoříme vitalitu stromu.

Redukční řez

Tímto typem řezu zvýšíme bezpečnost stromu proti zlomení nebo vývratu.

Výchovný řez

Výchovným řezem mladých stromů po výsadbě ovlivníme architekturu koruny a bezpečnost stromu v dospělosti.

Sesazovací řez

Tímto řezem odstraníme podstatnou část,nebo celou korunu stromu z důvodu bezpečnosti.

Bezpečnostní vazby

Ochrana před rozlomením koruny stromu.

Prestižní ocenění


Spolupráce s klienty


Podrobná dokumentace


Rychle a spolehlivě


Profesionální bezpečné kácení a ořez stromů

TÝM ODBORNÍKŮ